ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Η Σημασία των υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων για την επιχείρησή σας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο κλάδος των μεταφορών εμπορευμάτων είναι τεράστιος. Οι υπηρεσίες του τομέα αυτού των μεταφορών επηρεάζουν τον καθένα μας είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι. Και δεν θα μπορούσε να είχε γίνει μια τόσο τεράστια οντότητα χωρίς βελτιστοποιημένες διαδικασίες, από τη μια και σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, από την άλλη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διάφοροι άλλοι κλάδοι, όπως ο κατασκευαστικός, ο κλάδος των διανομών και ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα, χρησιμοποιούν την αποστολή εμπορευμάτων για να επεκταθούν και να αναπτυχθούν. Στον αντίποδα, αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν ένα βαρίδι για την εταιρεία σας αν δεν είστε γνώστης. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Τι είναι η αποστολή εμπορευμάτων;

Η αποστολή εμπορευμάτων είναι μια υπηρεσία που εκτελείται από μεταφορείς οι οποίοι μεταφέρουν τα αγαθά των πελατών στον τελικό προορισμό τους. Η μεταφορά εμπορευμάτων απλοποιεί  και καλύπτει ένα ουσιαστικό μέρος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο κλάδος των μεταφορών εμπορευμάτων διαχειρίζεται ολόκληρη τη διαδικασία αποστολής και παράδοσης που μπορεί να περιλαμβάνει διαδικασίες όπως:

 • Φόρτωση εμπορευμάτων σε φορτηγά.
 • Προετοιμασία όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
 • Διαχείριση των διαδικασιών εξαγωγών και εισαγωγών.
 • Παράδοση σε ειδικούς προορισμούς

Ως εκ τούτου, η μεταφορά εμπορευμάτων αποτελεί ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς οι υπηρεσίες της αποτελούν τη βάση διακίνησης του πελατειακού φορτίου.

Είναι απαραίτητες οι υπηρεσίες μεταφορών εμπορευμάτων σε μία εταιρεία;

Χωρίς διαμεταφορείς, η κάθε εταιρεία που θα ήθελε να μεταφέρει αγαθά θα είχε την υποχρέωση να υλοποιήσει με το δικό της προσωπικό διαδικασίες όπως: 

 • Κράτηση χώρου φορτίου. 
 • Πληρωμή εξόδων σε διαφορετικούς συνεργάτες
 • Προετοιμασία εξειδικευμένων εγγράφων όπως φορτωτικές κ.α.
 • Διαχείριση χρόνου ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες προθεσμίες. 
 • Εύρεση εκτελωνιστών.
 • Διαχείριση παραλαβής εμπορευμάτων από κάποιο εργοστάσιο
 • Διαχείριση ατυχημάτων και άλλων απρόβλεπτων συμβάντων
 • Ενδιάμεση αποθήκευση εμπορευμάτων

Τόσες πολλές απαιτήσεις θα αλλοίωναν τους πρωταρχικούς στόχους μιας επιχείρησης και εν τέλει θα αύξαναν το κόστος της σημαντικά σε σχέση με την εναλλακτική της συνεργασίας με έναν αξιόπιστο διαμεταφορέα. 

Πλεονεκτήματα μεταφοράς εμπορευμάτων

Οι μεταφορικές εταιρείες προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες κάτω από την γενική ομπρέλα της μεταφοράς εμπορευμάτων. Για παράδειγμα:

 • Μπορούν να φροντίσουν για πολλούς τρόπους μεταφοράς όπως φόρτωση από φορτηγά σε θαλάσσια πλοία ή σε άλλα μέσα μεταφοράς. 
 • Βελτιστοποίηση των διαδρομών ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα καθυστερημένων εμπορευμάτων. 
 • Χειρισμός όλων των απαραίτητων εγγράφων. 
 • Διαχείριση απρόβλεπτων γεγονότων και συνεργασία με ασφάλειες. 

Η σημασία ενός αξιόπιστου συνεργάτη στις μεταφορές εμπορευμάτων

Ένας αξιόπιστος μεταφορέας εμπορευμάτων πρέπει να διαθέτει ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη του. Επίσης πρέπει να έχει μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία κάνοντας έτσι τον πελάτη του να αισθάνεται ασφάλεια. Πρέπει να διαθέτει μεγάλο δίκτυο από αξιόπιστους αντιπροσώπους – ακόμα περισσότερο στις διεθνείς μεταφορές. Πρέπει να μπορεί να χειριστεί διαφορετικά είδη φορτίων όπως ευαίσθητα ή επικίνδυνα εμπορεύματα ή πλήρες φορτίο ή μερικό. Πρέπει να μπορεί να διεκπεραιώνει διαδικασίες αδειοδότησης και άλλες φορολογικές ή νομικές υποχρεώσεις. Πρέπει να μπορεί να προσφέρει επιλογές ασφάλισης και να έχει εμπειρία ώστε να μπορεί να χειριστεί απροσδόκητα γεγονότα. Και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές και εύκολη συνεννόηση.

Γιατί Panolympic;

Ένας οργανισμός μεταφορών εμπορευμάτων είναι κάτι περισσότερο από μια επιχείρηση παράδοσης φορτίου. Είναι μια πολύπλοκη δομή που διευκολύνει την επικοινωνία με ποικίλα μέρη και διαικπεραιώνει πολύπλοκες και εξειδικευμένες εργασίες. 
 
Η Panolympic με πάνω από 38 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 22 σημεία εξυπηρέτησης και διεθνείς συνεργασίες με ένα από τα πιο αξιόπιστα δίκτυα μεταφορών και logistics παγκοσμίως (όπως π.χ. αυτό της Rhenus Group) αποτελεί την απάντηση σε κάθε ανάγκη μεταφοράς εμπορευμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευελιξία, η προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη, η γνώση, η αξιοπιστία, η προσωπική εξυπηρέτηση, η έγκαιρη παραλαβή και παράδοση αποτελούν νήματα συνυφασμένα με τους στόχους και το όραμά μας.
 
Η Panolympic θα μεταφέρει την αποστολή σας στο σωστό μέρος την κατάλληλη στιγμή σε ανταγωνιστικές τιμές. Ας φέρουμε επανάσταση στον κλάδο των μεταφορών εμπορευμάτων μαζί!