Εκτύπωση

 

Η Πανολύμπικ ΕΠΕ, με ενεργή παρουσία και γραφεία στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, διαχειρίζεται πλήρως
στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους έκτασης 4.500,0 τ.μ. με αυτόνομες στεγασμένες ράμπες φορτοεκφόρτωσης και στόλο οχτώ φορτηγών
αυτοκινήτων, όλα εξοπλισμένα με υδραυλική πόρτα για ομαλές περισυλλογές και παραδόσεις, εντός αστικών περιοχών. 

 

Εξυπηρετεί όλους τους τύπους φορτίων.

  • Εισαγωγές / Εξαγωγές φορτίων σε βάση πλήρους φόρτωσης (FTL - full loads), ομαδικής φόρτωσης (LTL groupage) και τμηματικής
   φόρτωσης (
   PTL - partloads). 

  • Μεταφορά και διαχείριση όλων των ειδών φορτίων όπως γενικό φορτίο, επικίνδυνο φορτίο (ADR Hazardous) κλπ.

  • Ασφάλιση φορτίου εφόσον ζητηθεί.  

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση στην προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων (Letter of Credit, ADR Hazardous materials

  • Αποθήκευση – Διανομές. 

  • Τακτικός έλεγχος αποθεμάτων και αναφορά σε πραγματικό χρόνο.

  • Ενοποίηση / Διαχωρισμός φορτίων.  

  • Καθημερινά δρομολόγια για περισυλλογές και παραδόσεις. 

  • Διανομές και παροχή αποδεικτικού παράδοσης.

  • Ενημέρωση για την ακριβή θέση του φορτίου καθ'όλη τη διάρκεια της μεταφοράς καθώς και για τα στάδια που προηγούνται και
   έπονται αυτής (Περισυλλογή / Παράδοση).

  • Άμεσες παραδόσεις και περισυλλογές φορτίων εισαγωγής / εξαγωγής σε εθνικό επίπεδο.

 

official linkedin page